از مهم ترین مزایای شب های قدر این است که سرعت اینترنت کاهش پیدا نمیکنه!

Advertisements