به شهرستان تفرش که وارد میشوید در ورودی جاده نوشته است: به زادگاه پدر مقام معظم رهبری خوش آمدید!

به اسم و فامیلی حضرت که نگاه میکنیم این را میبینیم: سیدعلی حسینی خامنه !(خامنه یک شهر در آذربایجان شرقی است)

به زادگاه حضرت که نگاه میکنیم مبینیم مشهد مقدس است!!!

حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!

 

Advertisements