دیروز که 22 خرداد بود اینترنت وضع مناسبی نداشت، سرعت اینترنت های پرسرعت ! به شدت افت کرده بود و در کار VPN ها اختلال ایجاد شده بود.

فیلتر شکن هایی مثل Ultra Surf با اینکه کار میکردند اما یک صفحه را تا نصفه باز میکردند و بعد همان حالت میماند. VPN ها هم همین مشکل را داشتند البته افت سرعت در صورت استفاده از VPN شدید تر میشد و سایت ها به سختی باز میشدند.

اما همچنان با اینکه از 22 خرداد میگذرد فیلتر شکن Aol. که برای 25 بهمن از کار افتاد اما مجددا رفع مسدودیت شده بود اما مجدد بعد از 22 خرداد مسدود شد و امروز فیلتر شکن Ultra از دیروز هم بدتر شده و حتی به سختی Connect میشه.

دیگر فیلترشکن ها مثل Tor و Puff هم وضعیت مشابهی دارند اما مسدود نیستند و با کاهش سرعت مواجه شده اند.

به نظر میرسد این اختلالات تا پایان خرداد ادامه داشته باشد.

Advertisements