با درود و خسته نباشید بابت شرکت سیل عظیمی از مردم ایران در مراسم وداع با اسطوره ی مردمی ناصر حجازی و حضور پررنگ جنبش سبز در این مراسم .

اینک دومین وظیفه ی خود را به شما هموطنان گوشزد میکنم . همانگونه که در بهشت زهرا و استادیوم آزادی حاضر شدیم باید در مراسم ختم ایشان در هرجا که بخواهد برگذار شود هم شرکت خواهیم کرد (که احتمالا یکی از مساجد بزرگ تهران باشد)

با حضور پررنگ خود در این مراسم که شرکت کردن در آن به مراتب راحت تر از رفتن به بهشت زهرا یا استادیوم آزادی است حمایت همه جانبه خود را از اسطوره ی مردمی به آقای دیکتاتور معظم اعلام میکنیم

وعده ی ما شرکت در این مراسم که مکان و زمان آن اعلام خواهد شد.

مرگ بر دیکتاتور

Advertisements