فردا روز وداع با اسطوره ای است که هر چی میخواست برای مردم میخواست ، مردمی بود و مردمی هم از میان ما رفت. کسی که توسط عوامل حکومت به بی بصیرتی و همراهی با دشمنان محکوم شده بود حکومت گفته بود مردم او را بر نمی تابند.

اما فردا روزی است که باید به شخص دیکتاتور بزرگ نشان دهیم محبوبیت راهپیمایی 4 تا ریشوی حقوق بگیر ساندیس خور نیست که برایت در خیابان نعره بزنند و مزاحم دیگران شوند. محبوبیت تظاهرات فرمایشی 9 دی نیست.

محبوبیت وداع و حمایت از اسطوره ای است که ما او را به خاطر قدرت و ساندیس نمیخواستیم. ما چاپلوسی او را نمی کردیم و او هم وعده های دروغین به ما نمیداد.

یقینا فردا استقبال میلیونی از اسطوره فوتبال ایران خواهیم کرد و یاد او را همیشه در تاریخ این مرز و بوم حفظ خواهیم کرد.

وعده ما صبح ساعت 8 استادیوم آزادی یا اگر مقدور نیست ساعت 11 بهشت زهرا قطعه نام آوران

Advertisements