آتیلا حجازی از مردم دعوت کرد تا در مراسم تشییع مرحوم حجازی شرکت کنند. این کار وظیفه ی تک تک ماست. اما مشکل اینجاست که این دعوت از طرف گروه های سیاسی مخالف حکومت مورد استقبال واقع شده و در پی آن ترس کودتاچیان را از برگذاری تجمع اعتراضی داشته است.

سابقه ی حکومت نشان میدهد در این مواقع ریسک نمیکند و بنا را بر سرکوب میگذارد و برایش فرقی ندارد پدر میرحسین موسوی باشد یا اسطوره ای مثل ناصر حجازی.

برای همین بدون شک چهارشنبه حکومت دنبال یک بهانه است تا مراسم را به هم بزند و تقصیر را بیندازد گردن فتنه گران.

بنابراین اکیدا توصیه میشود از آوردن هر گونه نماد سبز یا هر نماد دیگری به نشانه اعتراض خودداری کنید و یادمان نرود مراسم ناصر حجازی ربطی به راهپیمایی و تظاهرات ندارد.

Advertisements