در شرایط بد سیاسی و اقتصادی ایران ناصر حجازی کسی بود که با شجاعت حرف از دل مردم ایران زد و باعث آشفتگی حکومتیان شد. در شرایطی که کسی صدایش به نشانه اعتراض بلند نمیشود او کسی بود که لب به اعتراض گشود.

اینک وظیفه ی ماست که با تمام وجود از او حمایت کنیم و در مراسم تشییع پیکر وی شرکت کنیم و حداقل دینمان را به ایشان ادا کنیم.

وعده ما فردا در مراسم تشییع وی که متعاقبا اعلام خواهد شد. یادمان باشد قرمز و آبی در اینجا همگی سبز دیده میشود.

یادش گرامی

Advertisements